Załadunek samoczynnyZaładunek samoczynny

Za pomocą urządzenia WÖHWA RCT38 klient samodzielnie może odbierać materiał z zasobnika i ładować. Bardziej komfortowy i zalecany podczas dozowania mieszanek jest załadunek za pomocą bezdotykowego czytnika kart. Za pomocą specjalnej karty przekazywane są do układu sterowania dozowaniem wymagane dane w celu załadunku. Załadunek uruchamiany jest automatycznie, a wymagany produkt w wymaganej ilości ładowany jest na samochód.

W razie konieczności i na życzenie klienta układ można doposażyć w kamery kontrolne, automatyczne funkcje bramy i oświetlenia, zdalne sterowanie, zdalny przekaz danych, itp. Do w pełni zautomatyzowanego załadunku bezobsługowego w czasie nocnej zmiany jest więc już tylko kilka kroków.

Product Brochure
Self-Service Terminal RCT38

informacji

Vorteile der WÖHWA Selbstverladung

 • rozwiązanie kompleksowe składające się z:
  • układów sterowania dozowaniem i załadunkiem
  • wagi taśmowe podlegające i niepodlegające legalizacji
  • wagi pomostowe
  • oprogramowanie w celu obróbki danych dotyczących ważenia
  • czytniki układu nadajnik-odbiornik (czytniki kart)
  • układy głośnomówiące z wyciszaniem szumów i głośnikami tubowymi
  • lampy
  • układy sterowania bramami
  • terminal dowodów dostawy
  • indywidualne dopasowania oprogramowania
 • proste odprowadzanie ziaren za pomocą RCT38/zdalne sterowanie ciągnika i przyczepy (rozwiązanie Stand-Alone)
 • stabilna możliwość samoobsługi za pomocą czytników układu nadajnik-odbiornik bezpośrednio w stacji załadunku